TSMT torna, ADHD kezelés, beszédfejlesztés
Kiwi gyermekfejlesztő központ

Terapeutické mini tábory pre deti vo veku 2-4 roky

Terápiás mini táborok a 2-4 éves korosztálynak

kiwi-bird

Terápiás mini táborainkat az óvoda előtt álló és óvodás korú gyermekek számára kínáljuk. Egy-egy mini tábor maximum 4 főből áll és heti 5 napon keresztül, napi 3 órában zajlik, a fejlesztő módszereket mindig az aktuális csoport igényei szerint állítjuk össze. Pontosan mi is zajlik egy-egy ilyen táborban?

  • Szenzomotoros torna: mozgáskoordináció- és egyensúly, szem-kéz koordináció és szem-láb koordináció, testséma, testtudat, térlátás fejlesztése.
  • Részképesség fejlesztés: vizuális, hallási és tapintási észlelés, figyelem, emlékezet, sorrendiség, téri tájékozódás, finommotorika, grafomotorika fejlesztése.
  • Beszédfejlesztés: beszédészlelés, beszédmegértés, szókincs, beszédmotorika fejlesztése
  • Szociális készségek fejlesztése: a beilleszkedés, feladattudat, terhelhetőség, önértékelés, az önbizalom, az empátiás készség és a kudarctűrő képesség fejlesztése.

Mindezt sok-sok játék, mozgás és ének segítségével.

kiwi-bird