Stredisko
podpory vývinu

Komplexná liečebnopedagogická intervencia

Sedenia sú vedené liečebným pedagógom alebo konduktorom, počas intervencie rozvíjame všetky základné schopnosti, a celú osobnosť.

Čítaj viac
Komplexná liečebnopedagogická intervencia

TSMT - Plánovaný senzomotorický tréning

Plánovaný senzomotorický tréning napomáha dozrievaniu nervovej sústavy, čím sa celkovo rozvíjajú schopnosti dieťaťa (kognitívne schopnosti,…

Čítaj viac
TSMT - Plánovaný senzomotorický tréning

AIT/FST sluchový tréning

Sluchový tréning sa odporúča od 3 rokov, a to v prípade oneskoreného vývinu reči, alebo ak má dieťa ťažkosti s učením/pozornosťou alebo s rečou.

Čítaj viac
AIT/FST sluchový tréning
kiwi-bird
Vítame vás v stredisku podpory vývinu!

Vítame vás
v stredisku podpory vývinu!

Úvod

Kiwi – stredisko podpory vývinu sa zaoberá cieleným rozvojom detí už od 2 mesiacov, pomocou rôznych metód a terapií. Naše aktivity a sedenia vedú skúsení odborníci: liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, psychológ, logopéd, konduktor a pohybový terapeut.

O nás
kiwi-bird

Naše služby

Skríningy, testy

Skríningy, testy

V našom stredisku ako prvé, vždy zisťujeme potreby a schopnosti Vášho dieťaťa. Na základe výsledkov vyšetrení a skríningov určujeme najvhodnejšiu metódu alebo terapiu, prípadne ďalšie vyšetrenia. BKFK…

Komplexná liečebnopedagogická  intervencia

Komplexná liečebnopedagogická intervencia

Liečebnopedagogická intervencia sa koná individuálne alebo v mikroskupine (maximálne 4 deti v skupine). Intervencia obsahuje senzomotorické cvičenie na podporu zrenia nervovej sústavy, rozvoj reči, kognitívnych…

Logopédia, rozvoj reči

Logopédia, rozvoj reči

Logopédia sa zaoberá poruchami reči a jazyka, hlasu, a komunikácie. Logopedická terapia sa zameriava na nápravu porúch reči, naštartovanie reči v prípade oneskoreného vývinu reči a rozvoj zručností v…

Psychologické konzultácie

Psychologické konzultácie

Psychologické konzultácie odporúčame v prípadoch, keď máte pocit, že: správanie Vášho dieťaťa sa veľmi zmenilo, má  nízke sebavedomie, má vzťahové problémy, je príliš úzkostlivé, ťažko znáša neúspech,…

Neurofeedback

Neurofeedback

Neurofeedback, inými slovami, EEG biofeedback môže byť účinný v prípadoch, keď psychický alebo neurologický problém súvisí s merateľnými funkčnými odchýlkami v mozgových vlnách. Tréning je založený na…

TSMT terapia - plánovaný senzomotorický tréning

TSMT (plánovaný senzomotorický tréning)

TSMT terapia a prihlásenie dieťaťa na TSMT terapiu. TSMT je senzomotorická pohybová terapia, ktorá napomáha dozrievaniu nervovej sústavy, čím sa celkovo rozvíjajú schopnosti dieťaťa (kognitívne schopnosti,…

AIT/FST sluchový tréning

AIT/FST sluchový tréning

Spoločným problémom niektorých detí je, že vo väčšej spoločnosti zvuky okolia alebo hlasy iných osôb pôsobia na ne rušivo. Často sa z týchto dôvodov stáva, že sa buď stiahnu a vyhýbajú spoločnosti iných,…

Konduktívna pedagogika (Petőova metóda)

Konduktívna pedagogika (Petőova metóda)

Konduktívna pedagogika je pedagogicko-rehabilitačná metóda, ktorej cieľom je rozvíjať schopnosti ľudí, u ktorých došlo k poškodeniu centrálneho nervového systému. Napriek poškodeniu nervový systém má…

kiwi-abc

Detské hlášky

Rodičia o nás povedali..

kiwi-bird