Stredisko
podpory vývinu

Psychológia

Psychologické konzultácie

kiwi-bird

Psychologické konzultácie odporúčame v prípadoch, keď máte pocit, že:

  • správanie Vášho dieťaťa sa veľmi zmenilo,
  • má  nízke sebavedomie,
  • má vzťahové problémy,
  • je príliš úzkostlivé,
  • ťažko znáša neúspech,
  • má emocionálne ťažkosti,
  • ťažko zvláda svoj hnev alebo niektoré zložitejšie životné situácie.

Naše služby sú k dispozícii nielen pre deti, ale aj pre tínedžerov a dospelých, ak majú pocit, že v určitej oblasti života narazili na prekážku. Na prvom stretnutí zisťujeme správanie dotknutej osoby, jeho emočné reakcie, myslenie, schopnosť riešiť problémy a svoje obavy, rozoberieme všetky ťažkosti, ktoré bránia jeho každodennému uplatneniu.

 

kiwi-bird