Stredisko
podpory vývinu

Naše služby

Naše služby

kiwi-bird
Skríningy, testy

Skríningy, testy

V našom stredisku ako prvé, vždy zisťujeme potreby a schopnosti Vášho dieťaťa. Na základe výsledkov vyšetrení a skríningov určujeme najvhodnejšiu metódu alebo terapiu, prípadne ďalšie vyšetrenia. BKFK…

Komplexná liečebnopedagogická intervencia

Komplexná liečebnopedagogická intervencia

Liečebnopedagogická intervencia sa koná individuálne alebo v mikroskupine (maximálne 4 deti v skupine). Intervencia obsahuje senzomotorické cvičenie na podporu zrenia nervovej sústavy, rozvoj reči, kognitívnych…

Logopédia, rozvoj reči

Logopédia, rozvoj reči

Logopédia sa zaoberá poruchami reči a jazyka, hlasu, a komunikácie. Logopedická terapia sa zameriava na nápravu porúch reči, naštartovanie reči v prípade oneskoreného vývinu reči a rozvoj zručností v…

Psychologické konzultácie

Psychologické konzultácie

Psychologické konzultácie odporúčame v prípadoch, keď máte pocit, že: správanie Vášho dieťaťa sa veľmi zmenilo, má  nízke sebavedomie, má vzťahové problémy, je príliš úzkostlivé, ťažko znáša neúspech,…

Neurofeedback

Neurofeedback

Neurofeedback, inými slovami, EEG biofeedback môže byť účinný v prípadoch, keď psychický alebo neurologický problém súvisí s merateľnými funkčnými odchýlkami v mozgových vlnách. Tréning je založený na…

TSMT (plánovaný senzomotorický tréning)

TSMT (plánovaný senzomotorický tréning)

TSMT terapia a prihlásenie dieťaťa na TSMT terapiu. TSMT je senzomotorická pohybová terapia, ktorá napomáha dozrievaniu nervovej sústavy, čím sa celkovo rozvíjajú schopnosti dieťaťa (kognitívne schopnosti,…

AIT/FST sluchový tréning

AIT/FST sluchový tréning

Spoločným problémom niektorých detí je, že vo väčšej spoločnosti zvuky okolia alebo hlasy iných osôb pôsobia na ne rušivo. Často sa z týchto dôvodov stáva, že sa buď stiahnu a vyhýbajú spoločnosti iných,…

Konduktívna pedagogika (Petőova metóda)

Konduktívna pedagogika (Petőova metóda)

Konduktívna pedagogika je pedagogicko-rehabilitačná metóda, ktorej cieľom je rozvíjať schopnosti ľudí, u ktorých došlo k poškodeniu centrálneho nervového systému. Napriek poškodeniu nervový systém má…

Iné metódy, terapie

Iné metódy, terapie

Ringató Terapia zrkadlovej tabule Pozvoj vnímania reči na základe metódy Márie Gósy Reedukácia čítania na základe metódy Meixner Kokasova hudobná pedagogika

kiwi-bird