Stredisko
podpory vývinu

Neurofeedback

Neurofeedback

kiwi-bird

Neurofeedback, inými slovami, EEG biofeedback môže byť účinný v prípadoch, keď psychický alebo neurologický problém súvisí s merateľnými funkčnými odchýlkami v mozgových vlnách. Tréning je založený na zmeraní mozgových vĺn a na základe získaných výsledkov potom pomocou tréningu „optimalizujeme“ funkciu tých oblastí mozgu, na ktorých sme zaznamenali odchýlky.

Počas tréningu má klient umiestnené na hlave elektródy, ktoré snímajú elektrickú aktivitu mozgu. Klient sleduje na monitore animáciu, rozprávku alebo film a vďaka umiestneným elektródam mu počítač dáva nepretržitú spätnú väzbu o jeho aktuálnom mentálnom výkone. Ak sa zamyslí, nedáva pozor, alebo je napätý, tak sa film zastaví, obrazovka vybledne alebo vydáva rušivý zvukový signál. Ak svoju pozornosť znovu upriami na obrazovku, klient je odmenený tým, ze sa obraz znovu „vyčistí“. Týmto spôsobom si mozog „zvykne “ na tento lepší výkon.

Neurofeedback odporúčame v nasledujúcich prípadoch:

  • hyperaktivita a porucha pozornosti (ADHD, ADD),
  • poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia ...),
  • poruchy správania,
  • porucha autistického spektra,
  • úzkosť,
  • porucha spánku
  • stres,
  • niektoré formy zajakávania a tikov,
  • poranenie mozgu, rehabilitácia po mŕtvici
  • zvýšenie výkonu, napríklad u športovcov.
kiwi-bird