Stredisko
podpory vývinu

O nás

O nás

kiwi-bird

Vitajte na našej stránke!

Kiwi – stredisko podpory vývinu sa zaoberá cieleným rozvojom detí už od 2 mesiacov, pomocou rôznych metód a terapií. Naše aktivity a sedenia vedú skúsení odborníci: liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, psychológ, logopéd, konduktor a pohybový terapeut.

Rozvoj schopností vychádza vždy z potrieb dieťaťa, je prispôsobený jeho schopnostiam, osobnosti a každodennému životu jeho rodiny. Tieto potreby a schopnosti zisťujeme prostredníctvom konzultácie s rodičmi, rôznych skríningov a vyšetrení. Väčšina týchto úkonov prebieha priamo v našom centre. Na vykonanie ďalších, špecifických vyšetrení (napr. lekárske, laboratórne vyšetrenia) navrhujeme ďalšie, v praxi osvedčené inštitúcie.

Naše stredisko funguje ako samostatná inštitúcia od marca 2021, pod vedením Júlie Melecski. Rodičia náš vyhľadávajú najmä už s prejavenými ťažkosťami, ako napríklad problémy so správaním, učením, pozornosťou alebo s rečou, v mnohých prípadoch prichádzajú už so stanovenou diagnózou.

Naším hlavným cieľom je však prevencia, tj pomôcť rodičovi včas spozorovať znaky atypického vývoja dieťaťa, aby sme cielenou pomocou mohli predísť neskorším ťažkostiam s učením, pozornosti alebo v oblasti správania sa. Okrem rozvoja problémových oblastí je nesmierne dôležité aby sme našli a rozvíjali silné stránky dieťaťa, to v čom je nadané, talentované. Vďaka týmto môže byť v budúcnosti úspešné.Srdečne Vás teda čakáme v našom stredisku, ak Vaše dieťa/vnúča:

 • má ťažkosti s motorikou,
 • má problémy so správaním,
 • má 2 roky a ešte nerozpráva,
 • jeho reč je ťažko zrozumiteľná,
 • nerado kreslí, jeho jemná motorika je slabšia,
 • je neposedné,
 • trpí úzkosťou/depresiou alebo má tiky,
 • nevie sa sústrediť,
 • má problémy so spánkom,
 • má ťažkosti s čítaním, písaním alebo počítaním,
 • má diagnózu (PAS, ADHD, DMO, dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia...),
 • ste zvedaví, či je zrelé na školu,
 • keď máte nejakú otázku alebo sa potrebujete poradiť.
kiwi-bird