Stredisko
podpory vývinu

TSMT (plánovaný senzomotorický tréning)

TSMT terapia - plánovaný senzomotorický tréning

kiwi-bird

TSMT terapia a prihlásenie dieťaťa na TSMT terapiu. TSMT je senzomotorická pohybová terapia, ktorá napomáha dozrievaniu nervovej sústavy, čím sa celkovo rozvíjajú schopnosti dieťaťa (kognitívne schopnosti, pozornosť, reč, správanie...).

Terapia je založená na komplexnom skríningu (LongiKid©), počas ktorej sa sleduje motorický, kognitívny, jazykový výkon a zrelosť nervového systému. Ak test preukáže veku neprimeraný výkon, predpíšeme individuálne prispôsobený domáci tréning. Zostavu cvikov predvedieme rodičom, naučíme ich, ako s dieťaťom trénovať.

TSMT terapia - čas

Zostava zvyčajne pozostáva zo 16-22 cvikov, tréning sa píše na 2 mesiace. Po 8-10 týždňoch zostavujeme nový tréning, ktorý vychádza z predchádzajúcej zostavy a aktuálneho výkonu dieťaťa.

Vyžaduje sa mesačná kontrola, pri ktorej opravujeme prípadné chyby, konzultujeme s rodičom a sledujeme vývoj dieťaťa.

Poradie cvikov, počet opakovaní a týždenná frekvencia tréningu je dôležitou súčasťou terapie a je mimoriadne dôležité, aby ich rodina počas cvičenia dodržiavala.

Neodmysliteľnou súčasťou cvičení je aj reč: riekanky, pesničky, vyčítanky, tie dieťa hovorí do rytmu pri cvičení. Pomôcky používané v terapii sú ľahko dostupné, ich veľkosť a typ sú presne definované.

Komu sa odporúča TSMT terapia

TSMT terapia sa odporúča v nasledujúcich prípadoch:

 • oneskorený psychomotorický vývoj
 • oneskorený vývin reči
 • slabá koordinácia pohybov, nemotorný pohyb
 • nezrelosť grafomotoriky
 • slabá motorika reči
 • hyperaktivita
 • problémy s pozornosťou
 • problémy so správaním,
 • ťažkosti so začlenením sa do skupiny
 • slabý prístup k úlohe
 • problémy so schopnosťou pochopiť pravidlá
 • ťažkosti riadiť sa podľa pokynov
 • slabá tolerancia monotónnosti
 • slabá kontrola impulzov
kiwi-bird