Stredisko
podpory vývinu

Komplexná liečebnopedagogická (špeciálnopedagogická intervencia)

Komplexná liečebnopedagogická intervencia

kiwi-bird

Liečebnopedagogická intervencia sa koná individuálne alebo v mikroskupine (maximálne 4 deti v skupine). Intervencia obsahuje senzomotorické cvičenie na podporu zrenia nervovej sústavy, rozvoj reči, kognitívnych schopností (vnímanie, pozornosť, pamäť, myslenie) a jemnej motoriky. Intervenciu ponúkame pre uvedené vekové skupiny: 

Raná starostlivosť:

  • 0-1 rok cvičenie pre bábätká pod vedením konduktora
  • 1-2 roky komplexný rozvoj pod vedením konduktora
  • 2-3 roky príprava na škôlku pod vedením liečebného pedagóga

Komplexný rozvoj schopností pre škôlkarov


Komplexný rozvoj schopností pre školákov

kiwi-bird