TSMT torna, ADHD kezelés, beszédfejlesztés
Kiwi gyermekfejlesztő központ

Logopédia, rozvoj reči

Logopédia, beszédfejlesztés

kiwi-bird

A logopédia a beszéd-, a hang-, a nyelv-, és a kommunikáció zavaraival foglalkozik, a logopédiai terápia pedig a beszédhibák korrigálására, megkésett beszédfejlődés esetén a beszéd beindítására, az anyanyelvi készségek fejlesztésére irányul. A logopédiai ellátás körébe tartozik továbbá a tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia...) terápiája és ezek kialakulásának megelőzése is, valamint a beszédészlelési- beszédmegértési nehézségek kezelése.

Központunkban dadogó gyermekekkel is foglalkozunk. A terápiás ülések kezdetén leginkább a beszédre irányuló figyelem fejlesztése, a beszédkedv felkeltése történik. A szókincs bővítése és a nyelvtani rendszer elsajátítása végigkíséri a foglalkozásokat. Mivel a gyermekek elsődleges tevékenysége a játék, mindez játékos helyzetekbe ágyazottan valósul meg. A logopédiai terápia során az alábbi területekkel foglalkozunk:

  • beszédindítás,
  • beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése,
  • artikulációs zavarok javítása,
  • beszédhibák, valamint a nyelvi zavarok javítása,
  • dadogás, hadarás javítása, megszüntetése,
  • kommunikációs zavarok javítása,
  • az írott nyelvi zavar (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) megelőzése, korrekciója.

 

kiwi-bird