Stredisko
podpory vývinu

Iné metódy, terapie

Iné metódy, terapie

kiwi-bird

Ringató
Terapia zrkadlovej tabule
Pozvoj vnímania reči na základe metódy Márie Gósy
Reedukácia čítania na základe metódy Meixner
Kokasova hudobná pedagogika

kiwi-bird