Stredisko
podpory vývinu

Podpora

Podpora

kiwi-bird

Prosíme, podporte naše občianske združenie aj malou symbolickou sumou. Každá suma, aj 1 euro sa počíta. Vaše dary použijeme na rozvoj detí a podporu rodín. 

Finančné dary prosím uhrádzajte na uvedený účet:

Kiwi skill, o.z.
SK70 0900 0000 0051 7825 9450
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Do poznámky: DAR

Ďakujeme!

kiwi-bird